Regler for brug af Klubfly

Piloter og elever på Roskilde Flyveklubs Flyveskole, som er medlemmer af Roskilde Flyveklub og af Roskilde Flyveklubs Selvrisikofond, samt flyejere kan blive medlemmer af RFK-KLUBFLY.

Formålet med RFK-KLUBFLY er, at hjælpe Roskilde Flyveklubs medlemmer til at flyve til den lavest mulige pris.

På kortet herunder, kan du se hvor flyene holder parkeret i hangarerne.

  • Du kan trække rundt på kortet
  • Du kan zoome ind og ud med rullehjulet på din mus
Hvis du ikke kan finde den enkelte maskine, så vælg: Se større kort - og zoom ind
BLB, BLZ og TFK bytter plads indbyrdes alt efter hvilket fly, der kommer først "hjem".

Brug af spil i klubbens hangar

SOP - Standard Operational Procedure beskriver brugen af spillet i klubbens hangar på Hangarvej D/E
 

Booking af fly

For at kunne anvende klubbens flyreservationssystem, BookAircraft, skal du være medlem af Klubfly og Selvrisikofonden - og efterfølgende være oprettet som bruger i BookAircraft.

Al flybooking foregår online via BookAircraft. Flyvning i klubbens fly uden forudgående booking må ikke forekomme.
Bookingen kan også foretages via mobiltelefon. I så fald anvendes følgende link: www.bookaircraft.com/rfk/mobile

I spørgsmål om daglange reservationer, landing på ikke godkendte pladser eller tilsvarende skal Klubflys formand kontaktes.

Klubflys formand:

Christian Zilstorff
Tlf.: 4010 7901 (mobil)
Mail: cz@ddf.dk

Download Bestemmelser for booking af fly i Roskilde Flyveklubs KLUBFLY

Booking via Mobil

Mobiludgaven til BookAircraft kaldes via mobilens browser. Adressen er:
http://www.bookaircraft.com/rfk/mobile
Når du er logget på, kan du bede browseren om at huske password og desuden (alt efter mobil) ”Tilføj genvej på startskærm”.

Kommunikation via BookAircraft

Bookingsystemet er udbygget, så du selv kan bestemme, for hvilke maskiner, du ønsker at modtage meddelelser via Bookingsystemet. Dette er for at undgå at den enkelte modtager mails fra systemet, som ikke er relevante eller uønskede.
 
Som opstart er alle maskiner sat som ønskede, men du kan via din profil anføre hvilke maskiner, du ønsker at modtage meddelelser om, både hvad angår bekræftelse af egne bookinger og generelle budskaber.
 
Det anbefales at du fjerner markeringen XNB med mindre du tilhører TMG-gruppen, da denne maskine kun er til disposition for denne lukkede gruppe.
 
I forbindelse med afbookinger, kan du, når du vælger Delete, vælge Notify, hvilket medfører, at besked om afbookingen tilgår alle, der ønsker generelle budskaber vil modtage besked herom. Afmærk Notify inden du klikker på Delete.
 
Endvidere henvises til kommunikationsmuligheden via Aircraft Remarks, hvor du kan indsætte en bemærkning på den enkelte maskine eller vælge en generel anmærkning.
 
Husk altid at undersøge Remarks når du booker en maskine. Her kan stå vigtige oplysninger om maskinens øjeblikkelige tilstand. Bemærk, at du her kan vælge om bemærkningen skal videresendes og til hvem. Det kan være ejeren eller alle øvrige (eller begge).
 
Desuden kan meddelelsen stiles til Future bookings. Det er vigtigt at benytte denne mulighed, hvis maskinen af en eller anden grund ikke er luftdygtig!
 
Bemærk, at der går nogen tid inden serveren har afsendt måske flere hundrede mails, så klik kun en gang.
 
Bemærk endvidere, at dine tidligere markeringer i forbindelse med ændringen er blevet nulstillet, således at du vil som udgangspunkt modtage alt. Dette vil også gælde nyoprettelser.

Ansøgere

Når du er meldt ind i Klubfly, downloader du Tilmelding til BookAircraft, der udfyldes og sendes til booking administrator, Rex Andersen, enten med e-mail eller med post.

Du modtager i løbet af 1-2 dage et personligt login og en kort vejledning i den primære betjening af BookAircraft. Du vil derefter kunne reservere online efter Klubflys gældende regler.

Bookingadministrator:

Rex Andersen
3051 2450 (mobil)
Mail: rex@it.dk 

Elever

Flyveskolens elever kan også tilmelde sig BookAircraft og foretage selvstændige reservationer, men de skal i videst muligt omfang koordinere bookningerne med instruktøren.

Eksisterende brugere

Det anbefales at læse "aircraft remarks" inde på bookingsiden, før man booker fly.

Fly, priser og nøgler

Fly: Type: Pris pr. Tachotime: Bankkonto: Nøgler:
OY-BJF Cessna F150M 870 Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-BLB PA28-151 1.300 pr.
time i luften. Altså 1300/60*antal minutter.
Rund gerne af til hele kr.
Reg: 0712
Konto: 0724726100
Klubbens hangar
OY-BLZ PA28-151 1.350 Reg: 0712
Konto: 8978443460
Klubbens hangar
OY-CSC ** PA-28RT-201
Arrow IV
1.550
Kun godkendte pladser
(ikke græs) og
min. 100 timer
som PIC
Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-CYF PA28 1.175 Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-EGU Cessna F172H 1.195 Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-RBG Diamond DA40D 1.625 pr. airb. time med tillæg* af 0,15 time pr. ben (linje i logbogen). *Tillægget beregnes dog ikke i månederne november til og med februar. Reg: 0246
Konto: 4617173093
 
OY-RYI ** Cessna C182 1.650 Reg: 0246
Konto: 4617173093
Klubbens hangar
OY-TFK PA28-151 1.350 Reg: 0712
Konto: 3496898248
Klubbens hangar

** Særligt vedrørende OY-CSC og OY-RYI: Hvis du ikke har benyttet flyet før, skal du ringe til Klubflys formand før du booker flyet.

Ring til Rex Andersen 3051 2450 (mobil), hvis du kommer i tvivl om noget.

Henvendelse vedrørende BLB, BLZ og TFK angående køb af fuel, olie etc. sendes mail til:
John Erik Christensen
jmteknik@post1.tele.dk

Startafgift

Som udgangspunkt betaler du startafgifter i lufthavnen efter endt flyvning. Er dette ikke muligt indbetaler du på kontoen til flyet kr. 100,00 for en almindelig start og kr. 30,00 hvis der er ”billige” starter.
Skulle der tilkomme et åbningsgebyr, indbetales yderligere kr. 630,00 (Bemærk, at der også er moms på åbningsgebyret).

Startafgifter indbetales selvstændigt til samme konto som betalingen for flyvningen med teksten XXX f9999 dd/mm Sx/y, hvor S betyder betaling for start fulgt af x som står for antal almindelige starter. Hvis der også er billige starter vist som y, anføres disse efter en ”/”.

Eksempel: CYF f0215 31/5 S1/3
Betyder, at der indbetales kr. 190,00 til dækning af startafgifterne den 31/5 for CYF bestående af 1 almindelig og 3 billige starter.

Bemærk, at den pilot, som står for bookingen også er ansvarlig for betalingen.

Hvis startafgiften ikke betales, tillægges efter samme retningslinjer som for flyvning et rykkergebyr.

BLB, BLZ og TFK administreres af John Erik Christensen - jmteknik@post1.tele.dk. Øvrige fly administreres af Rex Andersen - rex@it.dk 

Betaling

Seneste betaling er 3 dage efter afsluttet flyvning. Ved senere betaling må du påregne et rykkergebyr.

Ved betaling anføres fly registrering, Klubfly-nr., dato og tachotimer i formatet:

XXX f9999 dd/mm 9,99
for eksempel:
BLB f0023 27/05 1,23

Det betyder: Klubfly-medlem f0023 anvendte den 27. maj OY-BLB i 1,23 tachotime. Denne remse kan rummes i de fleste indbetalingssystemers kommentarfelt. Undlad at bruge tegnsætning eller OY.

Betaling for flere flyvninger, der er opført samlet i logbogen, kan slås sammen til en betaling. Angiv den første dato, hvis der er tale om flere.

Føring af journaler

Ved føring af flyets journal, skal du tydeligt angive fornavn og efternavn eller dit flyvernavn (NNN) og altid suppleret med dit Klubfly-nummer (f....).
Dit flyvernavn (NNN) må ikke anvendes alene i journalen, da det ikke er éntydigt.

Føring af tachotid

Såfremt starttachotiden ikke stemmer, føres den rigtige starttacho på den følgende tomme linje, hvorefter der fortsættes normalt. Der må ikke rettes i det tidligere førte tachotal.

Tankning

Tankning i Danmark sker normalt på flyets carnet. Hvis dette ikke er muligt, modregnes det aktuelle udlæg - husk kvittering, som skal videresendes til betalingsadministrator.
 
Hvis der tankes kontant i udlandet, modregnes den danske literpris i afregningen. Tankes på carnet i udlandet følger en efterregning på en eventuel merpris i forhold til den danske pris (BP, Roskilde).
Roskilde Flyveklub | Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde  | webmaster@roskildeflyveklub.dk