Klubben / KDA/DMU

KDA/DMU

KDA
 
DMU

KDA - Kongelig Dansk Aeroklub

DMU - Dansk Motorflyver Union

Som medlem af Roskilde Flyveklub støtter man gennem sit kontingent det arbejde, som foregår i regi af KDA og DMU.

Herunder følger en kort beskrivelse af disse organisationer, samt af hvad medlemskab af Roskilder Flyveklubs samarbejde med KDA/DMU indebærer.

KDA – Kongelig Dansk Aeroklub – er Danmarks Luftsportsforbund: en paraplyorganisation for de forskellige flyverelaterede specialunioner i Danmark (fx Dansk Motorflyver Union, Dansk Svæveflyver Union, Dansk Faldskærms Union og andre). En oplistning af specialunionerne under KDA kan ses på KDAs hjemmeside.

KDA varetager de generelle interesser i relation til sportslige, private og forretningsmæssige flyveaktiviteter i Danmark – og gør dette i et internationalt perspektiv. KDA er tilsluttet Fédération Aéronautique Internationale (FAI), der er den internationale sammenslutning af aeroklubber. KDA er ligeledes medlem af Nordisk Flyveforbund (Association of Nordic Aeroclubs - ANA), der består af de fem nordiske lande.

Man kan være tilknyttet KDA enten som direkte medlem eller ved at være medlem af en af de ca. 300 forskellige klubber - spredt over hele landet - med direkte tilhørsforhold til en af de tilsluttede specialunioner.

DMU – Dansk Motorflyver Union – er en specialunion under KDA og består af cirka 40 motorflyveklubber i Danmark, heriblandt Roskilde Flyveklub.

DMUs formål er at fremme interessen for og lette adgangen til privat- og forretningsmæssig flyvning i Danmark, at arbejde for motorflyvningens vilkår og at virke for flyvesikkerheden.

DMU varetager således motorflyvningens interesser i Danmark. I DMU regi foregår der udvalgsarbejde inden for blandt andet områderne: uddannelse, FlySik, miljø, konkurrenceflyvning, turflyvning og PR. DMU er desuden repræsenteret i diverse udvalg i Trafikstyrelsen og KDA.

DMU afholder normalt repræsentantskabsmøde i foråret med deltagelse af repræsentanter fra medlemsklubberne. Her vedtages diverse beslutninger om unionens fortsatte aktiviteter og fokusområder.

DMU udgiver årligt folderen "DMU’s mini-guide" med allehånde praktiske oplysninger til VFR piloten. Guiden lægges til afhentning i RFKs klubhus, men kan også erhverves på mange flyvepladser og briefingkontorer.

Endeligt – og ikke mindst – bidrager man som nævnt til de aktiviteter, som DMU og KDA udfører til fordel for (motor)flyveaktiviteter i dansk FIR.

Derfor er det vigtigt, at man støtter KDA/DMU-afdelingen med sit medlemskab, - og gerne sit aktive engagement i afdelingens bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling for ét år af gangen.

DMU forsikring - i samarbejde med Sirius

Dansk Motorflyver Union tilbyder, i samarbejde med RiskPoint A/S, en eksklusiv forsikrings-aftale til DMU-medlemmers forsikring af private flyvemaskiner - læs DMU forsikring - i samarbejde med RiskPoint A/S

Roskilde Flyveklub | Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde  | webmaster@roskildeflyveklub.dk