Nye indlæg

Kategorier

I menuen til venstre kan du vælge hvilke Kategorier du vil kigge på.

Visse lempelser til helbredskrav

Skrevet af Henrik Værø
17-04-2013

Ny regler om helbredsgodkendelse af piloter

Medicals efter 8. april 2013

Den 8. april 2013 trådte EASAs nye regler for helbredsgodkendelse til pilotcertifikater i kraft i Danmark. De kaldes Part-MED og afløser de tidligere JAR-FCL 3.

Jeg har intet med Trafikstyrelsen eller Flyvemedicinsk Klinik at gøre og er ikke læge, men har prøvet at følge med på området, og med forbehold for misforståelser, er her, hvad jeg er kommet frem til.

I forhold til tidligere er der flere ændringer, som kan være interessante for især privatpiloter, da der på nogle områder vil være lempelser.


Visse lempelser til Class 2

EASA oplyser i et orienteringsdokument, at kravene til Class 2 (som er den godkendelse, der kræves til PPL) tildels er blevet lempet i forhold til JAR-FCL 3. Efter hvad jeg har fået oplyst, betyder det ikke, at der er sket en forringelse af den krævede sikkerhedsstandard til opnåelse af Class 2, men snarere, at kravene er blevet mindre rigide. Nu kan en individuel vurdering på højt lægefagligt niveau i visse tilfælde føre til godkendelse af en pilot, der tidligere ville have fået nægtet godkendelse på basis af retningslinjer, hvor man i højere grad skar alle over en kam. Flyvemedicinsk Klinik oplyser, at ændringerne for øvrigt især har betydning for vurdering af synet.

Ny helbredsgodkendelse: Class LAPL

Til det helt nye Light Aircraft Pilot’s License (LAPL) er der udarbejdet et tilsvarende helt nyt helbredscertifikat. For piloter, der har eller ønsker et PPL-certifikat, men har problemer med at opfylde Class 2 helbredskravene, er der i visse tilfælde mulighed for at få en såkaldt Class LAPL helbredsgodkendelse i stedet. Med en Class LAPL godkendelse er piloten begrænset til et LAPL-certifikat. For motorflyvepiloter er de væsentligste begrænsninger, at man er begrænset til fly med højst 4 sæder, og ikke kan flyve IFR.

En PPL-pilot, der på den måde nedgraderes fra Class 2 til Class LAPL helbredsgodkendelse, vil ikke kunne beholde sit PPL-certifikat, men vil få det ombyttet til et LAPL. Trafikstyrelsen har dog oplyst, at hvis denne pilot senere igen generhverver Class 2 helbredsgodkendelse, vil han/hun kunne få genudstedt sit PPL uden ny flyveprøve.

Bemærk, at mens man uden videre kan nedgradere et CPL/PPL-certifikat til et LAPL-certifikat, kan man kun tage en uddannelse til LAPL hos en flyveskole, der er godkendt til LAPL-skoling efter EASA-reglerne. I skrivende stund er der vistnok ingen skoler som er godkendt til det i Danmark, men bl.a. Roskilde Flyveklub forventes at blive godkendt hertil i løbet af 2013.
Kravene til helbredsgodkendelsen Class 1 er oplyst at være stort set uændrede.

Originaldokumenter

De ny helbredskrav står i to dokumenter. For det første er der den bindende EU-forordning, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:EN:PDF som indeholder alle de ny Part-FCL-regler, og hvor helbredskravene (Part-MED) står i Annex IV på siderne 173 til 195.

Forordningen findes også på dansk: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:DA:PDF

For det andet er der de såkaldte Accepted Means of Compliance (AMC – omkring 60 sider), som nok er bindende for brugerne (os piloter), men som nationalstaterne (Trafikstyrelsen) kan ændre, hvis de (formentlig sammen med Flyvemedicinsk Klinik) skulle finde ud af, at der var en anden og bedre måde at gøre tingene på. Disse regler (AMC) findes kun på engelsk.

Henrik Værø
17. april 2013


Kategori: Arkiv

Det er de enkelte skribenters personlige meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne. Webmaster for Roskilde Flyveklub tager ikke ansvar for indholdet.
Roskilde Flyveklub | Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde  | webmaster@roskildeflyveklub.dk