Skolen / Radiokurser

Radiokurser

Radioinstruktør

Poul Vedersø
Tlf.: 2625 3599
Mail: vedersoe@webspeed.dk
Roskilde Flyveklub afholder løbende kurser i henholdsvis dansk og engelsk radiokommunikation. Nationalt begrænset flyveradiocertifikat (N-BEG) og Begrænset flyveradiocertifikat (BEG).
 
Det er normalt en forudsætning at man har deltaget i teoriundervisningen til PPL/LAPL før man starter på radiokurserne (minimum fuldført faget Luftfartsret), og engelskkurset forudsætter normalt yderligere, at man først har gennemgået det danske radiokursus, og i øvrigt taler nogenlunde godt engelsk.
 
N-BEG kurset varer 4 uger med to mødeaftener pr. uge, og afsluttes først med en teoriprøve og efterfølgende en praktisk radioprøve (simuleret flyvetur), og
BEG kurset varer 2½ uge, og afsluttes med en praktisk prøve (simuleret flyvetur). Begge prøver aflægges overfor www.trafikstyrelsen.dk

Priser pr. august 2019
N-BEG kurset inkl. materialer 2.500 kr.
Prøveafgifter + radiocertifikatudstedelse til Trafikstyrelsen 2.175 kr.
N-BEG i alt 4.675 kr.

BEG kurset inkl. materialer 1.800 kr.
Prøveafgifter + radiocertifikatudstedelse til Trafikstyrelsen 1.270 kr.
BEG i alt (forudsat af piloten har bestået radioteoriprøven) 3.070 kr.

Interesserede kan henvende sig til:
 
Nick Schou Nielsen – Skolechef
flyveskole@roskildeflyveklub.dk
 
Du vil blive skrevet på venteliste til det næstkommende radiokursus, og kontaktet senere.
Roskilde Flyveklub | Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde  | webmaster@roskildeflyveklub.dk