Nye indlæg

Kategorier

I menuen til venstre kan du vælge hvilke Kategorier du vil kigge på.

Hvad betyder de nye EASA-regler for os piloter?

Skrevet af Henrik Værø
18-04-2013

Status vedrørende nye certifikatregler

Business as usual (næsten)

Der har været usikkerhed om reglerne for pilotuddannelser nu efter at EASA-reglerne (Part-FCL) er trådt i kraft i Danmark pr. 8. april 2013. Også DMU har i deres seneste nyhedsbreve været ude med rettelser til information om dette. Trafikstyrelsen er i gang med at opdatere deres hjemmeside, og selv om der mange steder stadig står, at vi opererer efter JAR-FCL, er det bekræftet af Trafikstyrelsen, at overgangen til EASA Part-FCL er sket (FCL = Flight Crew Licensing). Bemærk, at vi på andre områder først overgår til EASA i 2014 eller senere. Det gælder for eksempel lufttrafikreglerne.

Uddannelserne kan fortsætte uændret lidt endnu

Uddannelserne til pilotcertifikater og tilhørende rettigheder kan fortsætte efter JAR-FCL-reglerne i mindst et år endnu. Registered Facilities som Roskilde Flyveklub kan fortsætte som hidtil med at påbegynde JAR-uddannelser indtil 8. april 2014, og de skal være afsluttede senest et år senere, den 8. april 2015. Der er dog stadig usikkerhed om datoerne, og det kan muligvis vise sig, at vi har et år mere.

Det betyder, at der som hidtil kan påbegyndes bl.a. PPL-uddannelser op nu, både teori (inkl. radio) og praktisk uddannelse (også rettigheder til natflyvning og TMG).
EASA-reglerne for Differences Training og Familiarisation er uændrede i forhold til JAR-FCL 1.


Efter Registered Facilities kommer ATO, og LAPL

Overgangen til EASAs certifikatregler indebærer, at alle pilotuddannelser efter overgangsperioden skal gives af en Approved Training Organisation – ATO. DMU har lavet et stort forarbejde, der skal lette opgaven med at få flyveskolen godkendt. I flyveskolen er vi spændte på hvilke krav der vil blive stillet til den daglige drift og hvor stor en administrativ byrde der bliver tale om. Med ATO kommer bl.a. muligheden for at uddanne til det helt nye Light Aircraft Pilot’s License (LAPL). Det indebærer en lidt kortere flyveuddannelse mod til gengæld kun at måtte flyve med op til 3 passagerer, og kun VFR. Det velkendte PPL vil let kunne tages bagefter som overbygning til LAPL.

Instrumentrettighed

Uddannelsen til instrumentflyvning er indtil videre uændret ifølge EASAs Part-FCL-regler. Men der er et nyt regelsæt på vej, som indeholder flere interessante ændringer, bl. a. en halvering af teoripensum og mulighed for at tage begrænset instrumentrettighed, den såkaldte EIR (en-route instrument rating) med et timekrav på kun 15 timer. Regelsættet er vistnok færdigbehandlet fra EASA og skulle ligge til godkendelse i EU. Også små flyveskoler (som Roskilde Flyveklub) vil kunne godkendes til at uddanne til IR og EIR. Tiden vil vise om det er realistisk.

Vedligeholdelse og generhvervelse

Vedligeholdelse og forlængelse af rettighed sker nu efter EASA-reglerne, men de er uændrede for PPL, CPL, SEP(L), TMG, MEP(L) og IR. Reglerne for rettighedsforlængelse ved hjælp af den ”12. time” ændres altså ikke ved overgang til EASA. Piloter med det ny LAPL-certifikat får dog lidt lempeligere krav til vedligeholdelse.
En ny mulighed er, at generhvervelse af en udløbet SEP(L)-rettighed (Renewal) nu kan ske ved Proficiency Check; det er ikke længere nødvendigt med en Skill Test. Der er dog stadig krav om forudgående flyvetræning ved en flyveskole.

Kunstflyvning

En anden nyhed, som er en begrænsning i forhold til tidligere, er at der nu kræves en særlig rating for at flyve kunstflyvning. Piloter, der allerede har kunstflyveerfaring, kan se hvordan de evt. kan få rettighed hertil her: http://lenair.dk/om-lenair/nyheder/90-aerobatic-rating.html

Udskiftning til EASA-certifikat

Piloter med JAR-certifikater skal ikke foreløbig gøre noget aktivt for at udskifte deres certifikat til EASA-certifikat. Udskiftningen skal ske senest i 2017, men de fleste piloter vil opleve automatisk at få det udskiftet i forbindelse med fornyelse af en rettighed.

Originaldokumenter:

Under EASA opereres der med to kategorier af regler.

1) EU-forordninger. Et af hovedformålene med at lade EASA afløse JAR-systemet var at skabe bindende og ufravigelige regler for alle EU-stater. Disse EU-forordninger findes på EU’s lov-hjemmeside (eur-lex.europa.eu). De findes på alle EU-sprog. Det er EASA som har udarbejdet dem, og på EASAs hjemmeside (easa.europa.eu) findes de som de såkaldte Opinion’s.

2) De tilhørende såkaldte AMC’er (Approved Means of Compliance) beskriver, hvordan EU-forordningerne overholdes. For os borgere er de lige så bindende! Forskellen er kun, at de enkelte stater (dvs Trafikstyrelsen i vores tilfælde) har mulighed for at fravige AMC’erne. Trafikstyrelsen skal i så fald meddele dette til EU og EASA. AMC findes kun på engelsk. På EASA’s hjemmeside findes de især som de såkaldte Decision’s.
Trafikstyrelsen udgav denne AIC om overgang til EASA-FCL i foråret 2012: http://www.slv.dk/Dokumenter/dsweb/Get/Document-11460/AIC%20B%2008%202012.pdf

Forordningen med de nye bindende EU-certifikatregler (200 sider, inkl. medical) findes her:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:EN:PDF

Eller på dansk: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:DA:PDF

De tilhørende, knapt så bindende AMC (EASA-reglerne, 560 sider) findes her:
http://easa.europa.eu/agency-measures/docs/agency-decisions/2011/2011-016-R/AMC%20and%20GM%20to%20Part-FCL.pdf

Helbredskrav

Med hensyn til helbredskrav til piloter er der visse lempelser, som kan komme privatpiloter til gode. Læs nærmere om Visse lempelser til helbredskrav

Kontakt

Spørgsmål, korrektioner og nye oplysninger kan sendes til mig på oy[snabel-a]c.dk.

Henrik Værø
18. april 2013


Kategori: Arkiv

Det er de enkelte skribenters personlige meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne. Webmaster for Roskilde Flyveklub tager ikke ansvar for indholdet.
Roskilde Flyveklub | Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde  | webmaster@roskildeflyveklub.dk